Donateur worden? Graag!

Een skûtsje in de vaart houden kost veel geld. Daarom hebben wij uw steun nodig. Al voor een bedrag van € 25,00 bent u donateur van het skûtsje de Lege Wâlden en zorgt u er mede voor dat het skûtsje de Lege Wâlden in de vaart blijft. U ontvangt dan de Lege Wâlden Nieuwsbrief en kunt u één keer per jaar meezeilen.

Stort € 25,00 (meer mag natuurlijk ook!) op rekeningnummer NL67 RABO 0141874929 ten name van Stichting skûtsje De Lege Wâlden, ovv uw naam, adres, woonplaats en emailadres.

Wilt u eerst wat meer informatie over donateur worden? Stel dan uw vraag aan Gertjan Tissink: 0620 444 308